Piaskowe Zabawy - drewniane place zabaw

 

Wszystkie urządzenia zabawowe z naszej oferty posiadają certyfikaty poświadczające, że zostały one zaprojektowane i wykonane zgodnie z odpowiednimi normami: PN- EN 1176:2009, PN-EN 1177:2009. Opierając się na normach oraz bazując na własnym doświadczeniu, wyznaczamy dla każdego urządzenia strefy bezpieczeństwa będące minimalną przestrzenią niezbędną dla bezpiecznego użytkowania.  Wszelkie wykorzystane w konstrukcjach materiały takie jak: farby, śruby czy zawiesia huśtawek posiadają certyfikaty, atesty.

 

Nasze Piaskowe Zabawy to elementy placu zabaw z certyfikatem i gwarantują ograniczenie do minimum ryzyka wystąpienia podczas zabawy sytuacji niebezpiecznych, takich jak np. zakleszczenie czy upadek.

 

Wieża z dachem
do zabawy z piaskiem

Wieża z dachem do zabawy
z piaskiem z wiaderkami

Foremki podwójne

Foremki poczwórne

Waga

Koła przesiewowe

Zsyp do piasku