Stół + ławki
drewniane
Stół + ławki
drewniane
Stół + ławki
drewniane

Stół + ławki
drewniane

  Karta produktu

DANE PODSTAWOWE

Grupa wiekowa: 3-15 lat

Wymiary urządzenia: 1,8 x 1,5 m

Wysokość urządzenia: 0,8 m.

Maksymalna wysokość upadku: N.D.

Strefa zderzenia: N.D.

Powierzchnia zderzenia: N.D.

Głębokość fundamentowania: 0,4 m

 

Urządzenie posiada akredytowany certyfikat wydany przez Instytut Nadzoru Technicznego z siedzibą we Wrocławiu.

Montowane urządzenie przez nas zostanie rozmieszczone z zachowaniem bezpiecznych stref zgodnie z obowiązującą normą PN-EN – 1176:2017.

 

WYMAGANIA NAWIERZCHNI

Dla całego obszaru powierzchni należy stosować:

darń, gleba lub materiały syntetyczne o lub

materiały sypkie typu: piasek, żwir itp.

 

Niezalecany montaż na nawierzchni sypkiej

typu: piasek, żwir itp.

 

OPIS KONSTRUKCJI

Konstrukcja - profil stalowy 40x40 mm malowany proszkowo

Blat, oparcia, siedziska - trwałe i odporne na warunki atmosferyczne tworzywo HDPE

Kotwy - stal ocynkowana kąpielowo

Okres Gwarancji 48 miesięcy